Huisregels

Huisregels Coffeeshops Flower Power, Hofnar en Heaven

De coffeeshops van The Hofnar Company hanteren de hiernavolgende huisregels. De bezoeker en medewerker dienen zich binnen de coffeeshop te gedragen volgens de regels van goed fatsoen. Daardoor blijft de coffeeshop gezellig en veilig voor iedereen die de coffeeshop bezoekt en de eigen medewerkers. De onderstaande punten geven aan wat in ieder geval de grenzen van goed fatsoen overschrijdt.

Verboden zijn in alle gevallen:

Overig:

De volgende gedragsregels zijn van toepassing op de directe omgeving van de coffeeshop:

  • 1. Dubbel parkeren voor de zaak.
  • 2. Tegen het verkeer in parkeren.
  • 3. Lawaai overlast in de vorm van muziek of ander luidruchtig gedrag.
  • 4. Het blokkeren van het trottoir met rijwielen en scooters.
  • 5. Elke andere vorm van hinderlijk gedrag.

Bij overtreding van deze gedragsregels kan de toegang tot de coffeeshop geweigerd worden.
powered by The Hofnar Company


Flower Power Logo
Hofnar Logo
heaven Logo